dijous, 25 d’abril del 2013

Raons per la qual lees retallades ens afecten!!

Exposem a continuació les raons per les quals aquestes retallades fragilitzen el model educatiu:

- Reducció d’horari  laboral al personal educatiu de migdia i a les ajudants de cuina.
Més que per facilitar la tasca als professionals de les escoles, aquest personal de suport i de cuina permet oferir als infants una atenció personalitzada. Es tracta de criatures que encara no mengen soles, que en molts casos encara han d’aprendre a agafar la cullera, una majoria porten bolquers, no tenen encara prou autonomia per desvestir-se i vestir-se ...són infants que tenen entre 4 mesos i 3 anys i que necessiten aprendre des de la relació individualitzada amb un adult que l’acompanyi. Són persones importants per acompanyar l’infant en aquests processos d’una manera relaxada, tranquil·la, individual.
Reduir l’horari del personal de suport i de cuina fa que els nostres infants no tinguin les condicions que es mereixen per adquirir hàbits i autonomia personal des de la proximitat amb l’adult.

- Augment de ràtios a tots els grups d’infants.
 L’Ajuntament ha argumentat l’augment de ràtios a partir de l’obligació de complir el decret 282/2006 de la Generalitat de Catalunya. Volem manifestar que aquest decret sorgeix de la necessitat de regular l’educació infantil, tant en els centres públics com privats, però en cap cas obliga a complir els màxims d’infants per grup, ni els mínims de professionals al centre. Són orientacions reguladores que obvien la realitat de les escoles bressol i els drets i necessitats dels infants d’aquestes edats.
La Llei 5/2004, de 9 de juliol de creació de llars d’infant de qualitat, estableix que el Govern de la Generalitat reconeix l’educació dels infants de 0 a 3 anys, que ha de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims que ha de complir tota atenció educativa fora del context familiar com a part del sistema educatiu de Catalunya.
Els infants de 0 a 3 anys són persones amb drets socials, entre elles el dret a l’educació- un dret que ha de ser garantit pels poders públics- i amb drets civils, que han de ser respectats per tothom d’acord amb els principis establerts en la Convenció dels Drets de l’Infant.
Contemplar la infància des d’aquesta perspectiva exigeix valorar tots els seus recursos i potencialitats des del naixement. Una concepció que reclama una ètica de la qualitat aplicable a tota atenció educativa, perquè es tracta d’una edat en què cal una relació personal estreta.
Les recomanacions de la Xarxa d’Atenció a la Infància de la Comunitat Europea en quant als criteris de qualitat pels centres per a infants de 0 a 6 anys, són molt lluny de ser assolides per aquest Ajuntament.
Tota institució educativa, especialment en aquestes primeres edats, ha de contemplar tots els aspectes de la vida de les nenes i els nens i per això pensem que augmentar les ràtios no ajuda a què els nostres fills tinguin un tracte digne i de qualitat.
El document Les Escoles Bressol Municipals diu: “Cada escola bressol municipal es configura com un espai educatiu  on les relacions personals són un element clau per donar valor a la convivència i a la diversitat”. Amb més infants per grup es fa difícil poder establir una relació personal adequada a cada infant, sobretot en els moments importants com són l’alimentació, el descans, el joc, els moments d’higiene i cura.

- Externalització de les noves escoles bressol municipals
Segons es desprèn de l’Informe sobre l’escola bressol municipal i els serveis a la petita infància a la província de Barcelona, elaborat per l’Observatori de Polítiques educatives locals de la Diputació de Barcelona l’octubre de 2011, pel que fa al tipus de gestió de les escoles bressol municipals de la província de Barcelona, més d’un 43% de les escoles són gestionades indirectament, en la seva gran majoria mitjançant una concessió administrativa.
No és comparable una gestió docent directa o completament externa, no està clar que surti a l’Administració més barata, no està clar que un projecte d’empresa, per més pedagògic que sigui, l’equip trobi el moment de compartir-lo i ampliar-lo. Si no està comprovat que la gestió indirecta sigui millor que la directa, i amb el temps es comprova que resulta pitjor, qui assumirà a posteriori la responsabilitat d’haver desmuntat un servei públic que funcionava bé? 

(Extracte de la carta que es farà entrega a l'IMEB per cadascuna de les families que decideixin retenir la quota)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada